Tham nhũng là gì?

Một số cách hiểu về tham nhũng

Một số cách hiểu về tham nhũng

20/07/2017
Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng (UNCAC) - một văn kiện pháp lý quốc tế quan trọng có hiệu lực áp dụng bắt buộc với các quốc gia thành viên (với 178 quốc gia thành viên) yêu cầu ...
Xem thêm

Vì sao tham nhũng vẫn tồn tại?

Tham nhũng luôn tồn tại trong đời sống xã hội

Tham nhũng luôn tồn tại trong đời sống xã hội

20/07/2017
Cùng với sự phát triển của các hình thái nhà nước, đặc biệt là trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, các quan hệ chính trị - kinh tế tạo ra những tiền đề khách quan quan trọng làm ...
Xem thêm

Tác hại của tham nhũng

Tham nhũng: lợi bất cập hại

Tham nhũng: lợi bất cập hại

20/07/2017
Tham nhũng có thể gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Xem thêm

Dấu hiệu nhận biết tham nhũng

Làm thế nào để biết đâu là tham nhũng?

Làm thế nào để biết đâu là tham nhũng?

20/07/2017
Không phải ai, lúc nào cũng ý thức được rằng mình đang thực hiện hành vi tham nhũng. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp không nhận ra rằng mình đang vô tình thực hiện hành vi tham nhũng vì cho rằng đó ...
Xem thêm

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8