Bộ công cụ

Đâu là lĩnh vực có nguy cơ cao

Đâu là lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao

Đâu là lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao

20/07/2017
Vấn đề sẽ nảy sinh nếu bạn đi quá giới hạn. Một món quà không hợp lý như du lịch nước ngoài hay một bữa tối thịnh soạn có thể gửi đi thông điệp tới khách hàng - cũng như đối ...
Xem thêm

Ngăn chặn hối lộ như thế nào

Ngăn chặn hối lộ như thế nào

Ngăn chặn hối lộ như thế nào

29/05/2017
Trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh, bạn có thể thường phải đối mặt với áp lực khi bị đòi hối lộ hay lôi kéo vào hành vi tham nhũng. “Chỉ cần nói không!”
Xem thêm

Luật phòng chống tham nhũng

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8