Bộ công cụ

Tôi lấy thông tin ở đâu

Tôi lấy thông tin ở đâu

Tôi lấy thông tin ở đâu

29/05/2017
Danh sách đầy đủ các cơ quan chống tham nhũng và luật pháp quốc gia được đăng tải tại cổng thông tin chống tham nhũng TRACK (Công cụ và tài nguyên cho kiến thức chống tham nhũng) của UNODC và các ...
Xem thêm

Tổ chức nào có thể giúp tôi

Tổ chức nào có thể giúp tôi

Tổ chức nào có thể giúp tôi

29/05/2017
Nhằm ngăn chặn tình trạng tham nhũng trong kinh doanh và xây dựng một môi trường kinh doanh liêm chính, có rất nhiều cơ quan, tổ chức đang đồng hành cùng các doanh nghiệp tại Việt Nam.
Xem thêm

Tôi có thể tham gia như thế nào

Tôi có thể tham gia như thế nào

Tôi có thể tham gia như thế nào

29/05/2017
Khi tham nhũng đang ngày càng trở nên phức tạp, tinh vi, có sự cấu kết chặt chẽ, phức tạp giữa người có chức quyền trong bộ máy nhà nước và doanh nghiệp, cũng như vượt ra ngoài biên giới của ...
Xem thêm

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8