Quản lý tuân thủ

Tuân thủ Bộ Quy tắc: biện pháp phòng ngừa

Tuân thủ Bộ Quy tắc: biện pháp phòng ngừa

20/07/2017
Bộ quy tắc kinh doanh sẽ chẳng khác gì mớ giấy lộn nếu không được thực thi. Các doanh nghiệp lớn có hệ thống kiểm toán và tuân thủ phức tạp nhưng điều đó lại là thứ vượt quá khả năng ...
Xem thêm
Tuân thủ Bộ quy tắc: cơ chế phát hiện tham nhũng

Tuân thủ Bộ quy tắc: cơ chế phát hiện tham nhũng

20/07/2017
Muốn thực hành kinh doanh liêm chính, phòng ngừa phát sinh các hành vi tham nhũng, mỗi doanh nghiệp cần thiết lập cho mình một cơ chế phát hiện các rủi ro tham nhũng một cách hiệu quả và phù hợp.
Xem thêm
Tuân thủ Bộ quy tắc: báo cáo hành vi tham nhũng

Tuân thủ Bộ quy tắc: báo cáo hành vi tham nhũng

20/07/2017
Để tăng cường hiệu quả tuân thủ Bộ quy tắc, cần thiết phải thiết lập một hệ thống cho phép báo cáo các phát hiện về tham nhũng trong kinh doanh phù hợp với tính chất và mức độ của hành ...
Xem thêm
Tuân thủ Bộ quy tắc: Xử lý tham nhũng và vi phạm quy tắc

Tuân thủ Bộ quy tắc: Xử lý tham nhũng và vi phạm quy tắc

20/07/2017
Doanh nghiệp của bạn phải áp dụng hình thức xử lý nghiêm khắc với các nhân viên có liên quan đến tham nhũng cũng như vi phạm quy tắc ứng xử khác. 
Xem thêm

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8