Luật pháp Việt Nam qui định như thế nào về tham nhũng trong kinh doanh?

Các hình thức tham nhũng trong kinh doanh, theo pháp luật Việt Nam, đã được quy định tại Bộ Luật hình sự năm 2015.

Theo pháp luật Việt Nam (Bộ luật hình sự năm 2015), các dạng tham nhũng trong hoạt động kinh doanh bao gồm:

- Đề nghị, chào mời, đưa tiền hoặc một lợi ích (vật chất hoặc phi vật chất) cho quan chức nhà nước, công chức nước ngoài, công chức của tổ chức quốc tế công: Dạng tham nhũng này xảy ra khi doanh nghiệp gặp khó khăn, cản trở và trong nhiều trường hợp là muốn nhanh chóng, thuận tiện trong các giao dịch với cơ quan nhà nước; hoặc mong muốn được hưởng ưu đãi, tiếp cận thị trường nước ngoài hoặc có được hợp đồng một cách không chính đáng. Trong một số trường hợp, dạng hành vi này xảy ra khi doanh nghiệp có vi phạm trong hoạt động kinh doanh song tìm cách trốn tránh pháp luật.

- Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp chiếm đoạt tiền, tài sản của doanh nghiệp nơi mình làm việc (hành vi tham ô): Dạng tham nhũng này được thực hiện bởi người quản lý hoặc người được giao nhiệm vụ trong doanh nghiệp, như giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng hoặc các vị trí khác được giao quản lý tiền, tài sản của doanh nghiệp... Những người này đã chiếm đoạt tiền, tài sản của doanh nghiệp mà họ được giao trực tiếp quản lý cho bản thân hoặc những người thân thích.

- Đòi hỏi, nhận tiền hoặc một lợi ích bất kỳ từ đối tác hoặc nhân viên dưới quyền trong doanh nghiệp: Dạng tham nhũng này được thực hiện bởi những người giữ cương vị quản lý trong doanh nghiệp, như giám đốc, phó giám đốc điều hành, giám đốc tài chính, giám đốc nhân sự hoặc giám đốc kinh doanh khi đòi hỏi, nhận tiền hoặc một lợi ích bất kỳ từ nhân viên dưới quyền để bố trí người này vào vị trí công tác thuận lợi hoặc từ một đối tác để mang lại lợi ích cho bản thân hoặc người thân thích và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
ĐĂNG KÝ NHẬN BỘ CÔNG CỤ
Để có thông tin đầy đủ về Bộ công cụ hướng dẫn Doanh nghiệp nhỏ và vừa phòng, ngừa tham nhũng. Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin và nhấn vào nút ĐĂNG KÝ
Bình luận bài viết (2)
 • Hong Son
  Điều 278 BLHS. Tội tham ô tài sản
  1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
  a) Gây hậu quả nghiêm trọng;
  b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;
  c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
  a) Có tổ chức;
  b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;
  c) Phạm tội nhiều lần;
  d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
  đ) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.
  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
  b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.
  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
  b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
  5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
  9 tháng trước
 • Nguyen Diep
  Thời gian tới, nếu Luật PCTN (sửa đổi) được thông qua sẽ quy định chi tiết, cụ thể những hành vi nào được coi là tham nhũng trong khu vực tư, lâu nay mọi người cứ nói tham nhũng chỉ xẩy ra trong khu vực công là chưa đầy đủ.
  10 tháng trước

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8