Cơ chế kiểm soát nội bộ

Cũng giống những doanh nghiệp nhỏ và vừa khác, bạn có thể không có đủ nguồn lực để xây dựng hệ thống quản lý, kiểm tra và giám sát một cách bài bản và chuyên nghiệp. Vậy thì các bước cơ bản bạn cần tiến hành để bảo vệ doanh nghiệp là gì?

Cũng giống những doanh nghiệp nhỏ và vừa khác, bạn có thể không có đủ nguồn lực để xây dựng hệ thống quản lý, kiểm tra và giám sát một cách bài bản và chuyên nghiệp. Vậy thì các bước cơ bản bạn cần tiến hành để bảo vệ doanh nghiệp là gì?
                 
Theo thông lệ chung, cơ chế kiểm soát nội bộ gồm 04 bước chính, trong đó:
Nhận diện và phân tích rủi ro: bạn cần phải có quan điểm hợp lý và phù hợp để hiểu được doanh nghiệp bạn có nguy cơ gặp phải cá hành vi tham nhũng như thế nào?: có thể xảy ra hành vi nào (trong tình huống cụ thể), có thể xảy ra trong lĩnh vực/ hoạt động nào (trong quan hệ nhân sự; phát triển kinh doanh; thực hiện hợp đồng hay thanh toán, quyết toán…), có khả năng xảy ra ở mức độ nào (khả năng rất cao; cao; trung bình hay thấp).

Xây dựng Qui tắc kinh doanh: bạn cần phải đưa ra quy tắc ứng xử trong hoạt động của doanh nghiệp, làm rõ chuẩn mực ứng xử trong nội bộ; quan hệ với đối tác; quan hệ với khách hàng; quan hệ với cộng đồng; quan hệ với các cơ quan chính quyền (trả lời cho các câu hỏi: Được làm gì? Không được làm gì?) và biện pháp đảm bảo tuân thủ quy tắc ứng xử.

Phòng ngừa và phát hiện hành vi tham nhũng: bạn cần đưa ra các biện pháp phòng ngừa phát sinh hành vi tham nhũng; cơ chế phát hiện (tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về các tình huống rủi ro hoặc sai phạm); các biện pháp xử lý (tự xử lý; nhờ sự can thiệp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền). Đây là nội dung quan trọng nhằm hạn chế, kiểm soát rủi ro hoặc vượt qua khi đã xảy ra hành vi tham nhũng.

Phổ biến cho nhân viên và các đối tác: bạn nên biên soạn tài liệu và phổ biến cho nhân viên, đối tác để họ hiểu được về quy tắc ứng xử của doanh nghiệp trong các tình huống phát sinh rủi ro tham nhũng. Đây là quá trình làm quen, trải nghiệp để từ đó hình thành chuẩn mực trong “văn hóa ứng xử” của các nhân viên; trong quan hệ giữa nhân viên với nhau; giữa nhân viên với các đối tác, cơ quan chính quyền.
ĐĂNG KÝ NHẬN BỘ CÔNG CỤ
Để có thông tin đầy đủ về Bộ công cụ hướng dẫn Doanh nghiệp nhỏ và vừa phòng, ngừa tham nhũng. Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin và nhấn vào nút ĐĂNG KÝ
Bình luận bài viết (1)
  • Hiền (kế toán)
    Xây dựng cẩm nang hướng dẫn quy trình quản lý tài chính rõ ràng, có các định mực cụ thể và tăng cường kiểm tra chéo để phòng ngừa. Thiết lập bộ phận chuyên trách về tuân thủ hay kiểm soát rủi ro nội bộ là những gợi ý thiết thực. Tuy nhiên, đã làm thì phải làm tới nơi tới chốn, tránh kiểu làm theo đám đông cho mốt nhé.
    10 tháng trước

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8