Bộ công cụ

Tin tức

Trách nhiệm của học sinh trong phòng chống tham nhũng

Trách nhiệm của học sinh trong phòng chống tham nhũng

20/06/2018
Tham nhũng là một vấn nạn vô cùng nguy hại, nó không chỉ ảnh hưởng đến tình hình chính trị mà còn có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống. Trách nhiệm của học sinh trong phòng chống tham nhũng là gì? 
Xem thêm
Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng được thành lập ở cấp nào?

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng được thành lập ở cấp nào?

19/06/2018
Theo quy định hiện hành ban chỉ đạo phong chống tham nhũng được thành lập ở cấp Trung ương. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng là cơ ...
Xem thêm
Tìm hiểu Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng

Tìm hiểu Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng

18/06/2018
Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng đã được thông qua vào ngày 31 tháng 10 năm 2003 tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc với mục đích ...
Xem thêm
Nghị định hướng dẫn luật phòng chống tham nhũng sẽ thay đổi như thế nào?

Nghị định hướng dẫn luật phòng chống tham nhũng sẽ thay đổi như thế nào?

18/06/2018
Ngày 21 tháng 5 vừa qua, tại Hà Nội, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã chính thức được khai mạc. Chương trình này đã có những ý nghĩa ...
Xem thêm
Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng

Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng

18/06/2018
Công dân Việt Nam có trách nhiệm đặc biệt quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng. Việc phòng chống tham nhũng phải sự chung tay của đoàn thể   
Xem thêm
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng trong trường học

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng trong trường học

14/06/2018
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng trong trường học cần bảo đảm nêu rõ ràng và đầy đủ các nội dung cơ bản được trình bày dưới đây.  
Xem thêm
Ví dụ về hành vi tham nhũng

Ví dụ về hành vi tham nhũng

12/06/2018
Tham nhũng là một trong những khái niệm có mối quan hệ chặt chẽ với quá trình tồn tại và phát triển của bộ máy nhà nước. 
Xem thêm
Hậu quả của tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Hậu quả của tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

12/06/2018
Hậu quả của tham nhũng ở Việt Nam hiện nay là một vấn đề đáng báo động. Vấn nạn tham nhũng làm chậm sự phát triển của kinh tế, xã hội...
Xem thêm
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng

10/06/2018
Ngày 12/7/2016, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc để đưa ra Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng.  
Xem thêm
Liên hệ bản thân về phòng chống tham nhũng

Liên hệ bản thân về phòng chống tham nhũng

10/06/2018
Tham nhũng là căn bệnh, là tệ nạn xã hội cần được bài trừ, lên án. Mọi công dân đều có trách nhiệm tham gia tích cực để ngăn chặn, đầy ...
Xem thêm
Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2018

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2018

06/06/2018
Phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân. Dẫu vậy, muốn công tác phòng chống tham nhũng đạt được hiệu quả ...
Xem thêm
Thực trạng tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Thực trạng tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

05/06/2018
Thực trạng tham nhũng ở Việt Nam hiện nay đang mang đến rất nhiều nguy hại, hành vi tham nhũng không còn chỉ dừng lại là hành vi của một cá ...
Xem thêm
Tình hình chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Tình hình chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

04/06/2018
Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam là một cuộc chiến lâu dài, quyết liệt và cần có sự góp sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Tình hình ...
Xem thêm
Luật phòng chống tham nhũng và những điều cần biết

Luật phòng chống tham nhũng và những điều cần biết

30/03/2018
       Phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài của Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò ...
Xem thêm
Xét xử các đại án kinh tế: Dọn dẹp cho thể chế

Xét xử các đại án kinh tế: Dọn dẹp cho thể chế

07/02/2018
Hàng loạt vụ đại án kinh tế vừa xét xử trong thời gian qua cho thấy, một cuộc dọn dẹp thể chế kinh tế bằng cách dùng luật hình sự đang ...
Xem thêm
Ai là những “Lý Thông” tranh công, cướp thành quả?

Ai là những “Lý Thông” tranh công, cướp thành quả?

19/01/2018
Kẻ bất tài, lười biếng còn là “động lực” làm thui chột những người chăm chỉ và có năng lực. Không ai muốn chăm chỉ, phát huy hết năng lực khi ...
Xem thêm
 Trang:    1  2  3  4 

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8