Tham nhũng luôn tồn tại trong đời sống xã hội

Cùng với sự phát triển của các hình thái nhà nước, đặc biệt là trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, các quan hệ chính trị - kinh tế tạo ra những tiền đề khách quan quan trọng làm cho tham nhũng phát triển. Đối với mỗi cá nhân, nhu cầu về lợi ích là yếu tố chủ quan dẫn đến tham nhũng. Khi yếu tố lợi ích kết hợp với sự lạm dụng quyền lực của những người có chức vụ, quyền hạn thì khả năng xảy ra tham nhũng là rất cao.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tham nhũng trong hoạt động kinh doanh nhưng điều kiện cơ bản nhất là khả năng mang lại lợi ích cho cá nhân cao trong khi nguy cơ bị trừng phạt là thấp. Cụ thể là:
 • Quy định pháp luật thiếu rõ ràng, khó hiểu, phức tạp những lại không chặt chẽ;
 • Thực thi pháp luật không triệt để, không nhất quán và thiếu công bằng;
 • Thiếu tính trách nhiệm, chưa minh bạch trong quá trình ra quyết định;
 • Chưa có cơ chế kiểm soát tốt, xử lý tốt các hành vi không liêm chính;
 • Thị trường cạnh tranh chưa lành mạnh và thiếu các thiết chế quản lý hiệu quả;
 • Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa đáp ứng các nhu cầu cơ bản;
 • Các chuẩn mực về đạo đức, lối sống trong xã hội bị sai lệch.
ĐĂNG KÝ NHẬN BỘ CÔNG CỤ
Để có thông tin đầy đủ về Bộ công cụ hướng dẫn Doanh nghiệp nhỏ và vừa phòng, ngừa tham nhũng. Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin và nhấn vào nút ĐĂNG KÝ
Bình luận bài viết (2)
 • Quynh Chi
  Trên nghiêm ắt dưới sẽ nghiêm. Thiếu là nảy sinh và tồn tại thôi, bài học lặp đi lặp lại.
  10 tháng trước
  Tuấn Thừa Sắc
  Nguy cơ tham nhũng đi liền với quyền lực, chỉ có minh bạch và liêm chính mới giúp hạn chế được hành vi tham nhũng
  10 tháng trước
 • Spring
  Tham nhũng hủy hoại môi trường kinh doanh và là nguyên nhân làm cho DN chậm phát triển.
  10 tháng trước
  Bùi Đức Tuân
  Tôi hết sức đồng ý với nhận định của bạn
  10 tháng trước

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8