Nơi đâu có nguy cơ tham nhũng

Có rất nhiều tình huống dẫn đến rủi ro tham nhũng trong doanh nghiệp của bạn, và bạn cần được cảnh báo về những tình huống này. Xác định lĩnh vực có cảnh báo rủi ro tham nhũng sẽ giúp bạn xác định những điểm yếu trong quản trị doanh nghiệp, nơi có thể phát sinh, và giúp bạn để đưa ra đối sách bảo vệ doanh nghiệp trước khi có tham nhũng nảy sinh.

Mỗi doanh nghiệp, tùy theo lĩnh vực kinh doanh và mô hình tổ chức quản lý, sẽ có những rủi ro riêng. Tuy nhiên, về cơ bản những lĩnh vực có chỉ báo rủi ro tham nhũng cao khá giống nhau với các doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ giới thiệu những ví dụ thực tế về “lĩnh vực có chỉ báo rủi ro tham nhũng” cao, mang tính phổ biến, để bạn có phương án phát hiện và ứng xử phù hợp.

- Khách hàng hoặc đại lý đòi tiền hoa hồng cao hay phí cao bất thường

- Không có thoả thuận hay hợp đồng bằng văn bản giữa doanh nghiệp bạn và khách hàng

- Hợp đồng không phù hợp với tiêu chuẩn của ngành kinh doanh và quy định của pháp luật

- Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật hay tài chính thiếu sót hay không đầy đủ (trong hợp đồng, gói thầu)

- Khách hàng chỉ định một đại diện khác thương thảo hợp đồng và tiếp nhận thanh toán

- Đại lý / chi nhánh có nhân viên có quan hệ với cán bộ, công chức nhà nước

- Khách hàng hay đại diện của họ muốn nhận tạm ứng, thanh toán từ một tài khoản ở nước ngoài hoặc từ một tài khoản có chủ tài khoản là một người khác

- Khách hàng hay đại diện của họ muốn thanh toán bằng tiền mặt đối với những khoản bắt buộc phải thanh toán bằng chuyển khoản.

- Nhân viên của bạn được phép giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt với nhà cung cấp hoặc khách hàng
ĐĂNG KÝ NHẬN BỘ CÔNG CỤ
Để có thông tin đầy đủ về Bộ công cụ hướng dẫn Doanh nghiệp nhỏ và vừa phòng, ngừa tham nhũng. Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin và nhấn vào nút ĐĂNG KÝ
Bình luận bài viết (0)

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8