Ấn phẩm & công cụ

Doanh nghiệp áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử

Doanh nghiệp áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử

07/10/2019
Kết quả nghiên cứu thu được từ 239 doanh nghiệp tham gia cuộc khảo sát và 40 doanh nghiệp tham gia vào các cuộc phỏng vấn sâu đã cho thấy một tỉ lệ lớn các doanh nghiệp còn hiểu chưa đúng hoặc chưa đầy đủ về khái niệm kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử, cụ thể có ...
Xem thêm
Thưởng thức các tác phẩm sơ loại cuộc thi 'Vì một tương lai Việt Nam Minh bạch và Liêm chính'

Thưởng thức các tác phẩm sơ loại cuộc thi 'Vì một tương lai Việt Nam Minh bạch và Liêm chính'

20/11/2018
Cuộc thi sáng tác nghệ thuật 'Vì một tương lai Việt Nam Minh bạch và Liêm chính' do Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) phát động với mục đích thu hút sự quan tâm ...
Xem thêm

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8