Tác hại của tham nhũng

Đối với người trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến hành vi tham nhũng

Có nguy cơ gánh chịu những hậu quả pháp lý nghiêm khắc từ phía cơ quan nhà nước, bao gồm trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự khi có liên quan đến hành vi tham nhũng;

Việc truy cứu trách nhiệm pháp lý, đặc biệt là trách nhiệm hình sự chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả nặng nề, như chấp hành hình phạt tù, mất việc làm hoặc hạn chế cơ hội tìm kiếm công việc trong tương lai.

Tham nhũng là gì?

Tham nhũng được hiểu là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn hoặc được giao chức vụ, quyền hạn nhưng lại lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc nhiệm vụ được giao để vụ lợi cho bản thân. Tham nhũng là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử và gắn liền với sự ra đời và tồn tại của nhà nước. Có thể nói tham nhũng là một kẻ thù nguy hiểm, kẻ thù của từng người dân và từng tổ chức. Hành vi vụ lợi này làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí của cán bộ, công nhân viên; làm giảm sút lòng tin của công dân với bộ máy nhà nước, xâm hại đến giá trị đạo đức của dân tộc.

Có thể nói, nguyên nhân tham nhũng bắt nguồn từ những nhu cầu của cá nhân chính; khi yếu tố về lợi ích kết hợp sự lạm dụng quyền lực của những người có chức vụ, có quyền hạn thì khả năng xảy ra tham nhũng là rất lớn rất lớn và dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng về tất cả các lĩnh vực của cuộc sống.
cảnh sát dẫn đầu biểu đồ tham nhũng
Cảnh sát dẫn đầu các ngành tham nhũng tại Việt Nam (Nguồn: Thuvienphapluat.vn)

Tác hại tham nhũng đối với chính trị

Hiện nay, tham nhũng ở nước ta đã ở mức vô cùng nghiêm trọng dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tham nhũng không chỉ xảy ra ở cấp Trung ương, ở những chương trình, dự án lớn mà còn xuất hiện ở cả những cấp chính quyền cơ sở- những cơ quan tiếp xúc với nhân dân hàng ngày.

Tệ nạn tham nhũng, hối lộ, ăn chơi phung phí gây tác hại rất lớn, làm tổn hại thanh dành của Đảng gây bất bình đối và giảm lòng tin của nhân dân đối với chính phủ, nhà nước; tiếp tay cho những thế lực thù địch để chống phá đất nước ta. 
 

Tác hại tham nhũng đối với kinh tế

Tham nhũng gây tác hại như thế nào đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước? Tham nhũng gây ra những thiệt hại rất lớn về tài sản của Nhà nước, của tập thể và của công dân.

Trong những năm vừa qua, tham nhũng diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và gây ra nhiều hậu quả không mong muốn. Đặc biệt, tác của tham nhũng trong vấn đề kinh tế là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi này gây thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước, tiền bạc, công sức và thời gian của nhân dân. Theo thống kê, giá trị tài sản bị thiệt hại liên quan đến hành vi tham nhũng của mỗi vụ lên đến hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng.

Tác hại tham nhũng mang lại trong lĩnh vực kinh tế không chỉ là việc tài sản, lợi ích của Nhà nước, của tập thể và cá nhân bị biến thành tài sản riêng của một người mà nguy hiểm hơn, hành vi này còn gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí . Tác hại của lãng phí mang lại là một lượng lớn tài sản của Nhà nước, của tập thể và của mỗi công dân.

Tác hại của tham nhũng đối với xã hội

Vì sao hành vi tham nhũng là hành vi trái đạo đức? Đối với khía cạnh xã hội, hậu quả tham nhũng chính là làm thay đổi, đảo lộn những chuẩn mực đạo đức xã hội, làm tha hóa đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước.

Trước những lợi ích bất chính có được khi thực hiện hành vi tham nhũng; nhiều người có chức vụ, quyền lợi đã không giữ được phẩm chất đạo đức của mình. Chức vụ, quyền lực được giao không còn được sử dụng để phục vụ nhân dân mà đang hướng tới các lợi ích bất chính, bất chấp việc vi phạm luật pháp, làm trái công vụ, trái đạo đức.

Hành vi tham nhũng không chỉ diễn ra trong các lĩnh vực như kinh tế, tài chính, ngân hàng,…. Mà đang dần có xu hướng lan sang các lĩnh vực khác- những lĩnh vực ít có khả năng xảy ra tham nhũng như: văn hóa, y tế, giáo dục,… thậm chí lan sang cả những lĩnh vực được đánh giá là không thể có hành vi tham nhũng dưới góc nhìn pháp luật và đạo đức như phúc lợi xã hội hay bảo việc pháp luật. Càng như vậy, hậu quả của tham nhũng ở Việt Nam càng trở nên nghiêm trọng và nguy hại hơn.

Đáng báo động hơn nữa là dường như tham nhũng đang trở thành một điều bình thường trong quan niệm của một bộ phận cán bộ nhà nước. Điều này chính là biểu hiện của sự suy thoái, xuống cấp về đạo đức; xâm hại đến những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc.

Chính vì những lý do đó, bất kỳ ai trong chúng ta cũng nên hiểu luật phòng chống tham nhũng.

Những “cái được” ngắn hạn của tham nhũng

Đối với người trực tiếp liên quan đến hành vi tham nhũng

+ Được tiền khi câu kết, ăn chia với các đối tác;
+ Được việc (vụ việc cụ thể), hoàn thành nhiệm vụ được giao;
+ Đỡ mất thời gian khi phải chờ đợi được giải quyết hoặc ra quyết định nhanh hơn.;

Đối với doanh nghiệp “chấp nhận” tham nhũng

+ Được hợp đồng mà họ có thể không thành công khi không chấp nhận hối lộ, móc ngoặc;
+ Được quan hệ mà doanh nghiệp nghĩ rằng có thể lợi dụng trong quá trình kinh doanh
+ Được “bình yên”, tránh khỏi bị các cơ quan nhà nước hay các đối tác “làm phiền”.

Những cái mất dài hạn của tham nhũng

Dưới đây là những phân tích tác hại của tham nhũng cơ bản nhất:

Đối với người trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến hành vi tham nhũng

  • - Có nguy cơ gánh chịu những hậu quả pháp lý nghiêm khắc từ phía cơ quan nhà nước, bao gồm trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm hình sự;
  • - Có nguy cơ chịu các hình thức kỷ luật nội bộ trong doanh nghiệp như mất chức, giáng chức, bồi thường, hoặc sa thải.

Đối với doanh nghiệp có xảy ra hoặc liên quan đến hành vi tham nhũng

  • - Tăng chi phí kinh doanh do phải hạch toán phần chi phí dành cho tham nhũng vào chi phí chung. Nếu lựa chọn phương thức kinh doanh “tham nhũng” thì chi phí bỏ ra sẽ ngày càng tăng;
  • - Hủy hoại uy tín của các doanh nghiệp khi bị phát hiện có liên quan đến các vụ việc tham nhũng trong hoạt động kinh doanh.
  • - Giảm các cơ hội kinh doanh, đặc biệt là khi mới tiếp cận thị trường, tham gia hoạt động đấu thầu, huy động vốn mở rộng kinh doanh, liên doanh, liên kết khi các đối tác biết được có liên quan đến tham nhũng;
  • - Suy yếu năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững khi các doanh nghiệp phải đầu tư nguồn lực dành cho tham nhũng, làm nảy sinh “văn hóa tham nhũng” ngay trong chính nội bộ doanh nghiệp;
  • - Mất đi các cơ hội hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là các công ty đa quốc gia.

Bạn nên đọc thêm bài "Vì sao tham nhũng vẫn tồn tại" để hiểu rõ hơn bản chất về tham nhũng hiện nay.

Đối với nhà nước và nền kinh tế khi để xảy ra hành vi tham nhũng phổ biến

  • - Cản trở sự phát triển của các thị trường và làm suy giảm dòng vốn đầu tư vào nền kinh tế, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư nước ngoài do tâm lý thiếu tin tưởng và cảm giác không an toàn khi ra các quyết định đầu tư;
  • - Hủy hoại chế độ pháp quyền - với các nguyên tắc công bằng, bình đẳng, khách quan trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể kinh doanh;
  • - Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế giảm sút, không đủ sức trụ vững trong bối cảnh khi tham gia vào các khu vực thương mại tự do, thực hiện cam kết cắt giảm hàng rào thuế quan và phi thuế quan.

Phòng chống tham nhũng, lãng phí tại Việt Nam là một công việc khó khăn, phức tạp và là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với việc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng; Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cần thực hiện những biên pháp cần thiết để đẩy lùi các nguyên nhân và tác hại của tham nhũng mang đến trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống, văn hóa, xã hội,… Để có cái nhìn chi tiết hơn về tác hại của tham nhũng ở Việt Nam, các bạn có thể tham khảo các bài tập tình huống về tham nhũng- những bài tập bạn có thể dễ dàng tìm thấy thông qua internet.

Hãy nhớ rằng phòng, chống tham nhũng và giải quyết hậu quả của tham nhũng ở Việt Nam là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.
ĐĂNG KÝ NHẬN BỘ CÔNG CỤ
Để có thông tin đầy đủ về Bộ công cụ hướng dẫn Doanh nghiệp nhỏ và vừa phòng, ngừa tham nhũng. Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin và nhấn vào nút ĐĂNG KÝ
Bình luận bài viết (0)

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8