Cập nhật mới

Luật Phòng chống Tham nhũng mới sắp được ban hành!

Luật Phòng chống Tham nhũng mới sắp được ban hành!

08/11/2018
Hiện nay, luật phòng chống tham nhũng năm 2005 đang được sửa đổi và phiên bản mới sẽ có hiệu lực vào năm 2019. Luật phòng chống tham nhũng mới quy định rất rõ ràng về trách nhiệm của doanh nghiệp, giúp thiết lập một nền văn hóa kinh doanh chuyên nghiệp và minh bạch hơn. KDLC sẽ giúp các doanh ...
Xem thêm

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8