Quy định của Pháp luật Việt Nam

Luật pháp Việt Nam qui định như thế nào về tham nhũng trong kinh doanh?

Luật pháp Việt Nam qui định như thế nào về tham nhũng trong kinh doanh?

20/07/2017
Các hình thức tham nhũng trong kinh doanh, theo pháp luật Việt Nam, đã được quy định tại Bộ Luật hình sự năm 2015.
Xem thêm
Tham nhũng ở Việt Nam bị xử lý như thế nào?

Tham nhũng ở Việt Nam bị xử lý như thế nào?

20/07/2017
Theo pháp luật Việt Nam, chỉ có cá nhân mới bị xử lý khi thực hiện hoặc liên quan đến hành vi tham nhũng. Điều này khác biệt so với quy định pháp luật của nhiều quốc gia khi áp dụng ...
Xem thêm

Quy định của luật pháp Quốc tế

Qui định của luật pháp quốc tế

Qui định của luật pháp quốc tế

20/07/2017
Doanh nghiệp của bạn có cơ hội liên kết với chuỗi cung ứng toàn cầu của tập đoàn đa quốc gia lớn. Bạn có thể xuất khẩu sản phẩm hay làm đại lý, phân phối cho họ ở thị trường trong ...
Xem thêm

Quan tâm của Doanh nghiệp nước ngoài

Quan tâm của Doanh nghiệp nước ngoài

Quan tâm của Doanh nghiệp nước ngoài

29/05/2017
Khi tìm kiếm cơ hội kinh doanh, các doanh nghiệp nước ngoài thường quan tâm xem các đối tác tiềm năng của họ có liêm chính trong kinh doanh hay không. 
Xem thêm

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8