Bạn cần làm gì để phòng, ngừa tham nhũng

Bạn cần làm gì để phòng, ngừa tham nhũng

Bạn cần làm gì để phòng, ngừa tham nhũng

20/07/2017
“Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh”! Đối với doanh nghiệp, để có thể cạnh tranh với bên ngoài, thì trước hết bên trong mình phải mạnh.
Xem thêm

Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ

Cơ chế kiểm soát nội bộ

Cơ chế kiểm soát nội bộ

20/07/2017
Cũng giống những doanh nghiệp nhỏ và vừa khác, bạn có thể không có đủ nguồn lực để xây dựng hệ thống quản lý, kiểm tra và giám sát một cách bài bản và chuyên nghiệp. Vậy thì các bước cơ ...
Xem thêm

Xác định rủi ro tham nhũng

Nơi đâu có nguy cơ tham nhũng

Nơi đâu có nguy cơ tham nhũng

20/07/2017
Có rất nhiều tình huống dẫn đến rủi ro tham nhũng trong doanh nghiệp của bạn, và bạn cần được cảnh báo về những tình huống này. Xác định lĩnh vực có cảnh báo rủi ro tham nhũng sẽ giúp bạn ...
Xem thêm

Quản lý rủi ro tham nhũng

Quản lý rủi ro tham nhũng như thế nào?

Quản lý rủi ro tham nhũng như thế nào?

20/07/2017
Khi đã các định được những rủi ro tham nhũng, bạn cần phân tích mức độ ảnh hưởng của mỗi rủi ro và đánh giá mức độ rủi ro là cao, trung bình hay thấp.   
Xem thêm

Xây dựng quy tắc ứng xử

Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh

Xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh

20/07/2017
Sau khi xác định và phân tích được rủi ro, bạn phải kiểm soát những rủi ro này. Bước đầu tiên bạn cần làm là thiết lập quy tắc rõ ràng áp dụng cho toàn bộ doanh nghiệp. Bạn cần có ...
Xem thêm

Quản lý tuân thủ

Tuân thủ Bộ Quy tắc: biện pháp phòng ngừa

Tuân thủ Bộ Quy tắc: biện pháp phòng ngừa

20/07/2017
Bộ quy tắc kinh doanh sẽ chẳng khác gì mớ giấy lộn nếu không được thực thi. Các doanh nghiệp lớn có hệ thống kiểm toán và tuân thủ phức tạp nhưng điều đó lại là thứ vượt quá khả năng ...
Xem thêm
Tuân thủ Bộ quy tắc: cơ chế phát hiện tham nhũng

Tuân thủ Bộ quy tắc: cơ chế phát hiện tham nhũng

20/07/2017
Muốn thực hành kinh doanh liêm chính, phòng ngừa phát sinh các hành vi tham nhũng, mỗi doanh nghiệp cần thiết lập cho mình một cơ chế phát hiện các rủi ro tham nhũng một cách hiệu quả và phù hợp.
Xem thêm
Tuân thủ Bộ quy tắc: báo cáo hành vi tham nhũng

Tuân thủ Bộ quy tắc: báo cáo hành vi tham nhũng

20/07/2017
Để tăng cường hiệu quả tuân thủ Bộ quy tắc, cần thiết phải thiết lập một hệ thống cho phép báo cáo các phát hiện về tham nhũng trong kinh doanh phù hợp với tính chất và mức độ của hành ...
Xem thêm

Đào tạo nhân viên và đối tác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8