Điều khoản và điều lệ

  1. Do số lượng hạn chế, đơn đăng ký chỉ được xác nhận qua email. Nếu không nhận được email xác nhận, vui lòng liên hệ với chúng tôi sớm để được hỗ trợ.
  2. Đối với chương trình thu phí tham dự, yêu cầu thực hiện các khoản thanh toán trước sự kiện hoặc tại sự kiện.
  3. Hóa đơn tài chính sẽ được gửi qua email của người đại diện doanh nghiệp tham dự.
  4. Phí đăng ký tham dự sẽ không được hoàn trả trong trường hợp học viên không tham dự.
  5. Ban tổ chức có quyền thay đổi các điều khoản và điều lệ nêu trên và không có trách nhiệm thông báo với các bên liên quan.