Thông báo tuyển chuyên gia tư vấn dự án ngắn hạn

08/07/2019

Xây dựng hệ thống KSNB và áp dụng Bộ QTƯX trong kinh doanh sẽ thúc đẩy văn hóa liêm chính, quản trị rủi ro tốt hơn và mang lại lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

              
Trong khuôn khổ Dự án vùng “Thúc đẩy Môi trường Kinh doanh Công bằng ở ASEAN” do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) quản lý thực hiện với sự tài trợ của Quỹ Thịnh vượng Vương quốc Anh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai Sáng kiến Liêm chính giữa Doanh nghiệp và Chính phủ - GBII nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện liêm chính trong kinh doanh thông qua áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ (KSNB) và bộ quy tắc ứng xử (CoC), đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ tốt Luật Phòng, chống tham nhũng (2018).
VCCI kính mời các công ty tư vấn và/hoặc các chuyên gia có đủ năng lực tham gia đề xuất kỹ thuật và tài chính để triển khai các hoạt động chính bao gồm:
- Hoàn thiện cẩm nang hướng dẫn doanh nghiệp về KSNB và CoC;
- Đào tạo doanh nghiệp, đào tạo giảng viên nguồn;
-Tư vấn trực tiếp doanh nghiệp để xây dựng mô hình trình diễn;
-..................

Thời gian nộp đề xuất kỹ thuật và tài chính trước ngày 15/7/2019. Xem chi tiết ToR tại đây.
 
Bình luận bài viết (0)

Các tin khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8