Tập huấn Bộ công cụ hướng dẫn DNNVV phòng, ngừa tham nhũng

Trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phòng ngừa tham nhũng”, VCCI tiến hành tổ chức 06 khóa đào tạo tại Hà Nội (vào các ngày 6/9, 7/10, 28/11, 11/11, 18/11 và ngày 2/12/2016) với chủ đề “Các bước đi thực tế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phòng ngừa tham nhũng”. Chương trình này đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan Chính phủ như Thanh tra Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các công ty hàng đầu trong nước và quốc tế tại Việt Nam.

Tài liệu khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8