Các tình huống ứng phó với tham nhũng

Hoạt động trong môi trường rủi ro cao về tham nhũng, cạnh tranh thiếu bình đẳng và việc sử dụng chi phí không chính thức khá phổ biến trong kinh doanh, doanh nghiệp vừa là nạn nhân của tham nhũng khi bị đòi hỏi chi phí không chính thức, đồng thời cũng chính là tác nhân tham nhũng khi chủ động đưa hối lộ để giành lợi thế trong kinh doanh hoặc đẩy nhanh quá trình cung cấp dịch vụ. 

Một trong những cách tốt nhất để doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro là chuẩn bị cách phòng ngừa, ứng xử với các tình huống đòi hỏi tham nhũng có thể xảy ra, điều này giúp doanh nghiệp tránh bị động khi đối mặt với tình huống bị đòi hối lộ, bảo vệ danh tiếng, cơ hội kinh doanh và quyền lợi hợp pháp của mình. Vì vậy, RESIST được thiết kế như một công cụ đào tạo nhằm cung cấp những hướng dẫn có tính thực tiễn cho nhân viên các công ty về việc đề phòng và ứng phó với những yêu cầu không chính đáng từ khách hàng, đối tác kinh doanh hay các cơ quan chính quyền một cách hiệu quả nhất và phù hợp với đạo đức kinh doanh.

Tài liệu khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8