Nguyên tắc kinh doanh chống hối lộ

Nhiều hoạt động kinh doanh trên thế giới do các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành, đặc biệt ở các nền kinh tế mới nổi. Tài liệu này ghi nhận một thực tế là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nhiều nước trên thế giới thường xuyên phải đối mặt với nạn hối lộ. Cũng giống như các công ty nhỏ với nguồn lực hạn chế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc chống lại vấn nạn này. Tuy nhiên, các công ty lớn trên thế giới đang ngày càng đòi hỏi các nhà cung cấp của mình phải đưa ra bằng chứng cho thấy họ có các chính sách và hệ thống chống hối lộ phù hợp.

Tài liệu khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8