Quy tắc ứng xử trong kinh doanh toàn cầu

Mỗi người trong chúng ta đều đóng góp phần quan trọng để bảo vệ công ty và danh tiếng của công ty. Điều cốt yếu là phân biệt được đúng, sai và hiểu được các hệ quả về mặt đạo đức và pháp lý của các lựa chọn chúng ta thực hiện để làm được những việc đúng đắn tại công ty. Mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm áp dụng các tiêu chuẩn đã đề ra trong Bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh vào công việc của mình, hàng ngày, bất kể chúng ta kinh doanh ở đâu trên toàn cầu.

Tài liệu này giới thiệu với các bạn Bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh (COBC) của Gap Inc. như là một ví dụ điển hình về các quy tắc kinh doanh liêm chính trong môi trường toàn cầu.

Tài liệu khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8