Tăng cường quản trị doanh nghiệp để phòng, chống tham nhũng

 ​Sự sụp đổ của thị trường tài chính toàn cầu tháng 9 năm 2008 đã làm nổ ra cuộc tranh luận về nguyên nhân gây ra sự hủy hoại nhanh chóng đó. Theo nhận xét của Tổng thư ký OECD, có một nguyên nhân ngày càng được nhiều người tán thành là quản trị doanh nghiệp kém. Tình trạng này làm cho sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và tính liêm chính của doanh nghiệp trở nên dễ thỏa hiệp và sự lạm dụng không được kiểm soát, đặc biệt là trong vấn đề tham nhũng.
Tài liệu "Tăng cường quản trị doanh nghiệp để phòng, chống tham nhũng" được Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) xây dựng và phổ biến.

Tài liệu khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8