Tin tức & Sự kiện

Cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động thúc đẩy kinh doanh liêm chính

Thông báo mời thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

Trong khuôn khổ “Sáng kiến Liêm chính giữa Doanh nghiệp và Chính phủ – GBII” do Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (Văn phòng PTBV) – đơn vị trực thuộc VCCI thực hiện với sự tài trợ từ Quỹ Thịnh vượng Vương quốc Anh thông qua Dự án vùng “Thúc đẩy Môi trường Kinh doanh Công bằng ở ASEAN” của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Văn phòng PTBV thông báo mời các chuyên gia nghiên cứu/công ty tư vấn có đủ năng lực tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn cho 02 hoạt động đấu thầu như sau (xem ToR tại đây).

 1. Loại gói thầu: Cung cấp dịch vụ
 2. Nội dung chính của gói thầu: Nghiên cứu/khảo sát gồm 02 hoạt động gồm:

Hoạt động 1: Đánh giá kết quả tác động của các khóa tập huấn (có thể bao gồm cả các đối tượng hưởng lợi từ hoạt động hội thảo/hội nghị) mà Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (SDforB) thuộc VCCI đã triển khai cho các doanh nghiệp thời gian từ cuối 2018 tới 2020.

 • Thời gian thực hiện: Trong Quý 1/2021 (không muộn hơn 31/3/2021)
 • Tổng ngày công tư vấn: 53 ngày công, đơn giá theo UN – EU cost norm 2017

Mục tiêu cụ thể:

 • Thiết kế, thu thập thông tin, phân tích đánh giá khách quan sự hữu ích, phù hợp, mức độ áp dụng trong thực tế và tác động của các khóa tập huấn do SDforB triển khai cho các doanh nghiệp , đồng thời đo lường sự thay đổi trong thực tiễn sau khi tham gia chương trình;
 • Tìm kiếm các trường hợp điển hình, các bài học/kinh nghiệm thực tiễn, và tài liệu hóa những bài học kinh nghiệm này bằng các hình thức phù hợp để có thể tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng hiệu quả trong tương lai.

Hoạt động 2: Nghiên cứu nhu cầu và tính khả thi của việc phát triển Mạng lưới kinh doanh liêm chính tại Việt Nam – VBIN cung cấp và kết nối các dịch vụ liên quan đến thúc đẩy văn hóa liêm chính trong doanh nghiệp.

 • Thời gian thực hiện: Trong Quý 1/2021 (giai đoạn chuẩn bị và thực hiện), trong tháng 4/2021 (hoàn thiện báo cáo chi tiết).
 • Tổng ngày công tư vấn: 62 ngày công, đơn giá theo UN – EU cost norm 2017

Mục tiêu cụ thể:

 • Nghiên cứu và đánh giá nhu cầu, mức độ quan tâm của các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn ở Việt nam (bao gồm doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; tuy nhiên có thể xem xét thứ tự ưu tiên và căn cứ vào ngân sách dự án dành cho hoạt động này và quyết định sau khi trao đổi) về các dịch vụ tư vấn, khả năng sẵn sàng chi trả sử dụng các dịch vụ thúc đẩy liêm chính trong doanh nghiệp;
 • Nghiên cứu và đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia của các công ty tư vấn, công ty luật, các chuyên gia về khả năng tham gia trở thành chuyên gia kỹ thuật cho VBIN;
 • Nghiên cứu và đánh giá mức độ hỗ trợ đóng góp (bao gồm tài chính và phi tài chính) của các nhà tài trợ tiềm nằng, công ty đa quốc gia, các tập đoàn và các doanh nghiệp lớn trong chuỗi cung ứng cho VBIN;
 • Nghiên cứu và đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia với các hình thức khác nhau của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức quốc tế, các cá nhân chuyên giatham gia vào VBIN.
 1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước rút gọn.
 2. Thời gian nộp đề xuất kỹ thuật và tài chính: Trước ngày 30/1/2021
 3. Hình thức gửi nộp đề xuất: gửi tới email: xuandtb@vcci.com.vn hoặc gửi  đề xuất trực tiếp cho Ms Xuân.
 4. Đầu mối liên hệ: Ms Xuân, Tel: 024 35743492

 

Chia sẻ bài viết:
Tin dự án

Trong khuôn khổ “Sáng kiến Liêm chính giữa Doanh nghiệp…

13.10.2021
62 views
Tin dự án

Trong khuôn khổ “Sáng kiến Liêm chính giữa Doanh nghiệp…

08.10.2021
65 views
Tin dự án

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021 – 15…

28.09.2021
96 views