Tin tức & Sự kiện

Cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động thúc đẩy kinh doanh liêm chính

Thông báo tuyển đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát đánh giá

Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững, VCCI trân trọng kính mời các đơn vị/tổ chức tư vấn đang hoạt động tại Việt Nam nộp đề xuất cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát cụ thể như sau:

Tên hoạt động: Đánh giá đo lường mức độ thực hiện liêm chính trong kinh doanh, nâng cao hiệu quả chương trình tuân thủ tại doanh nghiệp theo Chỉ số Kinh doanh liêm chính Việt Nam (VBII) do VCCI xây dựng.

Thời hạn thực hiện đánh giá: Tháng 9 – tới 15/12/2022

Phạm vi công việc và tiêu chí: Xem chi tiết tại đây

Tổng trị giá gói dịch vụ: Tối đa 281.606.405 đồng

Ghi chú: Chỉ số Kinh doanh liêm chính Việt Nam (VBII) được xây dựng với sự hỗ trợ của Vương Quốc Anh, Chương trình Cải cách Kinh tế ASEAN thông qua Dự án vùng “Thúc đẩy Môi trường Kinh doanh công bằng ở ASEAN” của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

Đơn vị tư vấn quan tâm gửi nộp đề xuất bao gồm kỹ thuật và tài chính qua email: xuandtb@vcci.com.vn sớm nhất có thể (không muộn hơn 17 giờ ngày 20/9/2022). Đề xuất có thể được làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.  

Ghi chú: Bản đề xuất gồm thư bày tỏ tham gia, phần đề xuất kỹ thuật, chính, hồ sơ năng lực, CV của nhóm chuyên gia tham gia dự án

 

 

Chia sẻ bài viết:
Tin dự án

Xin trích đăng giới thiệu toàn văn phát biểu khai…

22.12.2022
280 views
Tin dự án

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2022 – Chỉ…

21.09.2022
307 views
Tin dự án

Sáng kiến Liêm chính giữa Doanh nghiệp và Chính phủ…

09.02.2022
545 views