Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng

10/06/2018

Ngày 12/7/2016, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị toàn quốc để đưa ra Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng.
 

Trong Hội nghị này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã phát biểu, việc ban hành và thực hiện Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, nhân dân về tác hại của tệ nạn tham nhũng. Cũng nhờ đó, công tác phòng chống tham nhũng đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng và mang đến những chuyển biến đáng ghi nhân trên mọi mặt của hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng

Theo cách xếp hạng Nhận thức về Tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế - TI, năm 2005, chỉ số tham nhũng của Việt Nam đạt 2.6/10 điểm đứng vị trí 11/163. Theo tổ chức này, những nước có điểm số dưới 5 bị coi là có tình trạng tham nhũng vô cùng nghiêm trọng.

Kể từ khi Luật phòng chống tham nhũng được ban hành và thực hiện chỉ số tham nhũng ở nước ta đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Đến năm 2015, chỉ số này đã tăng lên là 31/100 điểm đứng thứ 112/168 quốc gia. Mặc dù với số điểm 31/100 Việt Nam vẫn là quốc gia có tình trạng tham nhũng nghiêm trọng, nhưng xét đến cùng, việc phòng chống tham nhũng ở nước ta cũng đã đạt được những kết quả nhất định.
 
Kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng

Theo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng, trong 10 năm, kể từ 2005 đến 2015, việc tự phát hiện tham nhũng thông qua công tác kiểm tra, đặc biệt qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tăng nhiều hơn so với giai đoạn trước.

Hiệu quả thu hồi tài sản qua công tác thanh tra, điều tra tội phạm tham nhũng đã có những chuyển biến rõ rệt; vai trò của các tổ chức, đoàn thể chính trị- xã hội, báo chí trong phòng chống tham nhũng đã được đề cao; cơ chế bảo vệ, khen thưởng xứng người tố cáo hành vi tham nhũng đã được xây dựng và tổ chức thực hiện, các sáng kiến phòng chống tham nhũng của cộng đồng được khuyến khích, hỗ trợ thực hiện,… từ đó góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của xã hội và mỗi người dân trong công cuộc phòng chống tham nhũng.

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong giai đoạn 2005- 2015 đã được đẩy mạnh, thường xuyên được rà soát, đánh giá, điều chỉnh, và ngày càng phát huy hiệu quả. Rất nhiều vụ án tham nhũng  nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện, điều tra, xử lý với những bản án nghiêm minh đã có tác dụng răn đe, ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Những nguy cơ phải đối mặt trong công tác phòng chống tham nhũng

Mặc dù 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, công cuộc đổi mới đất nước ta vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ.

Tình hình tham nhũng ở nước ta ngày càng diễn biến một cách phức tạp trên nhiều lĩnh vực, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; cùng với đó, xã hội vẫn còn tiềm ẩn các xung đột lợi ích, làm tăng thêm khoảng cách giàu nghèo, gây mâu thuẫn.
 
nguy cơ phải đối mặt trong phòng chống tham nhũng

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của thể chế, chính sách của nước ta. Sự công khai minh bạch con hạn chế; hiệu quả trong việc thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, phát hiện tham nhũng còn thấp.

Không những thế, một số quy định của pháp luật liên quan tới việc phát hiện và xử lý tham nhũng còn bất hợp lý, gây khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hiệu quả phát hiện vụ việc tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chưa cao.

Đồng thời, các cơ quan chức năng vào cuộc chưa quyết liệt, thẩm quyền của các cơ quan này còn hạn chế, không đủ để làm rõ hành vi tham nhũng trong trường hợp phát hiện dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng.

Luật phòng chống tham nhũng ban hành năm 2005 đã mang lại những kết quả hết sức tốt đẹp. Dẫy vậy, thực trạng tham nhũng ở nước ta vẫn đang ở mức nghiêm trọng, do đó Đảng và Nhà nước ta vẫn cần không ngừng sửa đổi, nâng cao tính khả thi của một số văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng; nghiên cứu hoàn thiện mô hình các cơ quan chuyên trách về phòng chống tham nhũng theo hướng thống nhất từ Trung ương đến địa phương đồng thời xây dựng các văn bản pháp quy, duy định cụ thể về mức độ xử lý hanh vi tham nhũng.

Nguồn: Tổng hợp
 
 
Bình luận bài viết (0)

Các tin khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8