Cần làm gì để phòng chống tham nhũng hiệu quả trong năm 2018?

08/08/2018

Mới đây, ngày 6 tháng 8 năm 2018, tại cuộc Hội thảo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí khu vực phía Nam.
 

Cần xây dựng thế lực để phòng chống tham nhũng hiệu quả

xây dựng thế lực để phòng chống tham nhũng hiệu quả
 
Ông Huỳnh Đảm (nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc) đã nhận định: Tham nhũng chính là một loại giặc nội xâm và có hoạt động vô cùng tinh vi. Hành vi tham nhũng rất khó để nhận ra và phòng chống  vì nó ẩn mình bên trong chính hệ thống chính trị của Việt Nam. Theo các đại biểu, muốn công tác phòng chống tham nhũng đạt được hiệu quả như mong đợi thì phải kiểm soát được quyền lực, điều tra và xử lý nghiêm không trừ bất cứ ai.

Theo TS Nguyễn Ngọc Điện (Hiệu phó Đại học Kinh tế- Luật, ĐH. Quốc gia TP.HCM), Dự thảo Luật phòng chống tham nhũng được đưa ra để thảo luận vào thời gian trước vẫn chưa xác định được vai trò của cũng như tầm quan trọng của các lực lượng tham gia vào cuộc chiến phòng chống tham nhũng. Công tác phòng chống tham nhũng tại nước ta vẫn còn đặt nặng tính cá nhân.

Theo ông, chống tham nhũng chính là một cuộc chiến- cuộc chiến giữa những người phòng chống tham nhũng cùng những đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng. Trong một cuộc chiến, thế lực nào mạnh, thế lực đó sẽ chiến thắng.
Phòng chống tham nhũng sẽ không đạt được hiệu quả nếu cứ mãi đặt nặng vai trò của riêng một người, một bộ phận người. Hiểu theo một cách khác, muốn chiến thắng trong cuộc chiến này, Đảng, Nhà nước cần nêu cao vai trò của các tổ chức, của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cũng như vai trò của mỗi người dân,…

Theo ông Điện, chúng ta phải xây dựng tốt các lực lượng trong xã hội và trao cho các lực lượng này công cụ cũng như quyền hạn có ích để họ tham gia vào cuộc chiến quan trọng này.

Phải giám sát quyền lực mới phòng chống được tham nhũng

giám sát quyền lực mới phòng chống được tham nhũng
 
Phó chủ tịch Hội Luật gia TPHCM- ông Nguyễn Văn Hậu cũng đồng ý với quan điểm rằng Luật phòng chống tham nhũng tại nước ta còn nhiều bất cập. Dự thảo mới được đưa ra chưa thực sự đột phá, khó có thể đưa lại hiệu quả, thậm chí còn tồn tại một số vấn đề chưa hợp lý.

Theo ông Hậu, hành vi tham nhũng nảy sinh khi những người có chức vụ, có quyền hạn lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao với mục đích vụ lợi. Chính vì vậy, để có thể kiểm soát được tham nhũng thì yêu cầu tất yếu phải kiểm soát được chức vụ, quyền lực; không để quyền lực bị lợi dụng.

Như vậy, các đơn vị phòng chống tham nhũng cũng như các cơ quan điều tra, xử lý cần nghiêm minh xử phạt các hành vi tham nhũng, không loại trừ bất cứ ai.

Một vấn đề khác mà luật sư Hậu đưa ra chính là vấn đề về tham nhũng chính sách. Theo ông, một trong những vấn đề quan trọng khi ngăn chặn tham nhũng chính là phải giải quyết được tham nhũng chính sách.
Tham nhũng chính sách không chỉ kìm hãm sự phát triển của kinh tế, xã hội mà đồng thời nó còn dẫn đến tình trạng bất bình đẳng giữa người với người.

Tham nhũng rất khó được phát hiện ngay trong hệ thống

Tại Hội thảo này, Bí thư Thành ủy Tp.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã nêu ra rằng thực tế, các năm gần đây, rất ít hành vi tham nhũng được phát hiện từ chính trong hệ thống. Mãi đến khi các vụ án tham nhũng nghiêm trọng hơn mới bị người dân tố giác.

Như vậy, yêu cầu đặt ra trong quá trình phòng chống tham của Việt Nam là chúng ta cần xây dựng được hệ thống quản lý hiệu quả có khả năng ngăn ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng hiệu quả hơn.

Nguồn: Tổng hợp

 
Bình luận bài viết (0)

Các tin khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8