Chống tham nhũng bằng công khai minh bạch các lĩnh vực cụ thể - Phần 1

11/07/2018

Công khai minh bạch là một chiến lược quan trọng bậc nhất giúp cuộc chiến chống tham nhũng có được những bước đi tốt hơn trong tương lai. 

Tuy nhiên, thực sự còn nhiều hạn chế khi các đơn vị tổ chức ở Việt Nam áp dụng nguyên tắc này. Chính vì vậy cần phải nâng tầm quan trọng của nguyên tắc này lên và áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau thì thành quả đem lại mới triệt để. Cùng đọc bài viết hôm nay để tìm hiểu về quy định công khai minh bạch trong các lĩnh vực cụ thể ở Việt Nam.

1. Công khai minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản

 
Công khai minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản
 
Mua sắm công và xây dựng cơ bản được thống kê là hai lĩnh vực sử dụng phần ngần sách nhà nước lớn nhất. Đó cũng trùng hợp là  lĩnh vực bị Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ và cần đặc biệt lưu tâm trong quá trình chống tham nhũng trên mọi quốc gia. Thực tế ở Việt Nam diễn ra không ngoại lệ khi mà lượng mua sắm công quá lớn. Luật phòng chống tham nhũng 2005 đã chỉ ra các điều luật để phòng ngừa tham nhũng trong mua sắm công và xây dựng cơ bản, các nội dung cụ thể bao gồm:
  • Các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, xử lý dữ liệu khi đấu thầu
  • Báo cáo tổng kết các công tác đấu thầu trên phạm vi cả nước
  • Quỹ ngân sách nhà nước phải công khai các nội dung: quy chế, cơ chế tài chính,  kế hoạch năm, các khoản thu chi liên quan trực tiếp đến ngân sách nhà nước...
  • Phân bổ, sử dụng ngân sách, tài sản cửa nhà nước cho các dự án khác nhau phải có sự phê duyệt công khai và nhân dân được thụ hưởng biết rõ
  • ...

2. Công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng khoản hỗ trợ, viện trợ

Công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng khoản hỗ trợ, viện trợ
 
Do Việt Nam là quốc gia đang phát triển, vì vậy nhận được 1 khoản không nhỏ vốn viện trợ nước ngoài như ODA  từ Nhật Bản. Các khoản chi này phải được công khai cho toàn bộ đối tượng thụ hưởng biết. Việc quản lý, phân bố và sử dụng cũng phải tuân theo quy định pháp luật. 

Tuy nhiên thực tế hiện nay các khoản vốn nước ngoài vào Việt Nam thường bị ăn mòn bằng nhiều thủ đoạn tham nhũng như kê khai nhiều khoản đầu tư không có giá trị thụ hưởng, đánh cháo nguyên vật liệu, kê khai phiếu chi sai quy định... Hậu quả của những hành vi tham nhũng này trong những năm trở lại đây gây ra thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng và những đống sắt thép bỏ không trên các công trình dang dở là một thực trạng đáng buồn.

Chính vì thế, công khai trong quản lý sử dụng các khoản hỗ trợ viện trợ thật sự cần nhiều chế tài pháp luật hơn để đảm bảo một nền kinh tế - chính trị ổn định, cũng là duy trì niềm tin cho sự đầu tư vào Việt Nam của các quốc gia khác.

Đọc thêm: Giảm tham nhũng cần công khai minh bạch ở mọi nơi

Nguồn: Tổng hợp
 
 
Bình luận bài viết (0)

Các tin khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8