Chống tham nhũng bằng công khai minh bạch các lĩnh vực cụ thể - Phần 2

12/07/2018

Công khai minh bạch là một chiến lược quan trọng bậc nhất giúp cuộc chiến chống tham nhũng có được những bước đi tốt hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, thực sự còn nhiều hạn chế khi các đơn vị tổ chức ở Việt Nam áp dụng nguyên tắc này. Chính vì vậy cần phải nâng tầm quan trọng của nguyên tắc này lên và áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau thì thành quả đem lại mới triệt để. Cùng đọc bài viết hôm nay để tiếp tục tìm hiểu về quy định công khai minh bạch trong các lĩnh vực cụ thể ở Việt Nam.

3. Công khai trong huy động và sử dụng khoản đóng góp từ nhân dân

Công khai trong huy động và sử dụng khoản đóng góp từ nhân dân
 
Xã hội dân chủ - nguồn thu từ nhân dân qua thuế, các đóng góp hàng ngày là rất lớn. Chính vì thế việc xảy ra tham nhũng khi thu tiền của dân là điều không tránh khỏi. Nhưng cũng vì thế cần phải đưa ra biện pháp hợp lý để kiểm soát dòng tiền từ nhân dân mà ra này để đảm bảo minh bạch, thông tin chính xác và tiền thu về được sử dụng đúng mục địch của dân và vì dân.  Theo quy định trong luật phòng chống tham nhũng:
  • Việc huy động nguồn đóng góp của nhân dân cho các hoạt động đầu tư, xây dựng công trình, lập quỹ địa phương phải lấy ý kiến của nhân dân, tuân theo số đông để xem xét và quyết định.
  • Hoạt động huy động, sử dụng đóng góp của nhân dân phải được công khai cho nhân dân giám sát, chiu sự thanh tra của người dân
  • Các nội dung công khai sử dụng tiền của nhân dân bao gồm: Mục đích huy động, mức đóng hóp, việc sử dụng, kết quả và quyết toán.  
Đọc thêmChống tham nhũng bằng công khai minh bạch các lĩnh vực cụ thể - phần 1

4. Công khai trong quản lý doanh nghiệp quốc dân

Do là một quốc gia đi lên từ nền kinh tế tập trung nên Việt Nam vẫn còn nhiều doanh nghiệp nhà nước. Trong xu thế chung của sự phát triển kinh tế thì cần áp dụng hoạt động kiểm toán với cả loại doanh nghiệp này để đảm bảo tham nhũng không có thêm nhiều đất lây lan hơn nữa. Nhiều nhất chính là trong kiểm tra cổ phần hóa doanh nghiệp, luật chống tham nhũng quy định:
  • Việc cổ phần hóa phải đảm bảo công khai, minh bạch, không được cổ phần hóa khép kín nội bộ, doanh nghiệp tiến hành cổ phần báo cáo trung thực tình trạng tài chính khi tiến hành cổ phần hóa
  • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm công khai giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa
  • Việc bán cổ phần phải được tổ chức bằng hình thức đấu giá trực tiếp công khai
Nhờ có các quy định này khối doanh nghiệp quốc dân đang dần có sự chuyển mình tích cực và các yếu tố tham nhũng cũng dần mất đi. Đây là một dấu hiệu đáng mừng cho cuộc chiến chống tham nhũng đang vào độ cam go của Việt Nam.

Nguồn: Tổng hợp

 
 
Bình luận bài viết (0)

Các tin khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8