Lại bàn về tham nhũng trong doanh nghiệp

24/07/2018

Tham nhũng đã không còn là khái niệm xa lạ trong cuộc sống ngày nay. Đây là vấn đề quan trọng ảnh hưởng tới quốc gia. Mặc dù đã có nhiều biện pháp phòng chống nhưng tham nhũng vẫn tiếp diễn mạnh mẽ.

Tham nhũng – sự kết hợp quyền lực và tư lợi

Tham nhũng – sự kết hợp quyền lực và tư lợi
 
Bản chất của tham nhũng nhũng là sử dụng chức vụ và quyền hạn của mình để thực hiện những điều đi ngược với pháp luật, đạo lý nhằm mang lại lợi ích cho cá nhân. Tham nhũng thường là hành vi biểu hiện ở những người có chức có quyền, sử dụng nhiều chiêu thức để đục khoét ngân sách.

Tham nhũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều đối tượng nhưng trọng tâm là tài sản. Bao gồm tài sản cá nhân, tổ chức và tài sảnh nhà nước. Chính vì thế gây ảnh hưởng nghiêm trọng, kìm hãm sự phát triển kinh tế. Đối tượng tham nhũng là những bộ phận cán bộ, lãnh đạo bị biến chất, thoái hóa.

Muốn xã hội phát triển, kinh tế đảm bảo nhất định phải làm tốt công tác phòng chống tham nhũng.

Cơ sở pháp lý chống tham nhũng

Cơ sở pháp lý chống tham nhũng
 
Chống tham nhũng là nhiệm vụ của tất cả mọi người, mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan trong xã hội đều phải thực hiện.Trong đó doanh nghiệp là cơ quan thường xuyên xảy ra tình trạng tham nhũng, chính vì vậy cần có những biện pháp, cơ sở pháp lý cụ thể để phát hiện xử lý, cần có bộ luật để đối chiếu, xửa lý khi xảy ra sai phạm.

Điều 87 Luật phòng chống tham nhũng cũng nêu rõ vai trách nhiệm, chức năng, vai trò của doanh nghiệp,. Thông báo hành vi tham nhũng, xác minh, kết luận, xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không có sự xuất hiện của tham nhũng. Ngăn chặn hành vi tham ô, nhận hối lộ, đưa hối lộ.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 quy định vai trò của doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp Điều 3 luât phòng chống tham nhũng quy định hành vi tham nhũng.

Phòng chống tham nhũng cần quy định rõ tham nhũng công và tham nhũng tư. Việc phân định rạch ròi sẽ giúp quá trình phòng chống tham nhũng áp dụng được đúng biện pháp, đánh giá đúng tình hình thực tế.

Như vậy, có thể thấy rằng, bất kì một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nào tham nhũng cũng có thể bị phát hiện, nên các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiêp cần nhận thức đúng, ý thức và điều chỉnh hành vi để hoạt động kinh doanh hiệu quả, tránh tham nhũng, tránh rủi ro pháp lý gây ra thiệt hại cho mình và những người liên quan.
 
Nguồn: Tổng hợp
 
Bình luận bài viết (0)

Các tin khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8