Một số nội dung cơ bản về Luật phòng chống tham nhũng

16/08/2018

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản về Luật phòng chống tham nhũng để trả lời cho 2 câu hỏi “Luật phòng chống tham nhũng ra đời khi nào?” và “Có bao nhiêu hành vi tham nhũng?”.
 

Luật phòng chống tham nhũng ra đời khi nào?

Luật phòng chống tham nhũng ra đời khi nào
 
Luật Phòng, chống tham nhũng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thôn qua ngày 29/11/2005 và đã được Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký công bố vào ngày 9 tháng 12 năm 2005. Luật này gồm 8 chương và 92 điều; có hiệu lực thi hàng từ ngày 1 tháng 6 năm 2006.

Kể từ ngày Luật phòng chống tham nhũng có hiệu lực Pháp lệnh chống tham nhũng (1998) và Pháp lệnh sửa đổi, bổ dung một số điều của Pháp lệnh chống tham nhũng (2000) sẽ hết hiệu lực.

Có bao nhiêu hành vi tham nhũng?

Theo điều 3, tại Luật phòng, chống tham nhũng quy định có 12 hành vi tham nhũng, cụ thể như sau:

Tham ô tài sản

Tham ô tài sản là hành vi của người có chức vụ, có quyền hạn nhưng lại lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý.

Nhận hối lộ

Nhận hối lộ là hành vi nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác dưới hình thức trực tiếp, gián tiếp của những người có chức vụ, có quyền hạn. Hành vi này chỉ được coi là nhận hối lộ khi những người có chức vụ, quyền lực lợi dụng chức vụ quyền lực của mình để nhận của hối lộ.

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản

Lạm dụng chức vụ, quyền hạn là hành vi của những người có chức vụ, có quyền hạn nhưng đã vượt qua phạm vi quyền hạn của mình để chiếm đoạt tài sản của những người khác.

 Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ

Có bao nhiêu hành vi tham nhũng
 
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là hành vi của người có chức vụ, có quyền hạn nhưng lại lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội cũng như gây thiệt hại cho quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công cụ vì vụ lợi

Lạm quyền trong  khi thi hành nhiệm vụ, công cụ vì vụ lợi là hành vi vì mục đích vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác đã vượt quá quyền hạn của mình để làm trái công vụ.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi là hành vi lợi dụng chức quyền để nhận lợi ích nào đó dưới mọi hình thức và dùng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn khác làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ dựa trên yêu cầu của người đưa lợi ích.

Giả mạo trong công tác vì vụ lợi

Tội giả mạo trong công tác vì vụ lợi chính là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sửa chữa hoặc làm sau lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; làm hoặc cấp giấy tờ giả; hoặc giả mạo chữ ký của những người có chức vụ, có quyền hạn khác vì mục đích vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.

Đưa hối lộ, môi giới hôi lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn

Hành vi này là hành vi được thực hiện bởi những người có chức có quyền, nhằm đưa hoặc môi giới hối lộ cho người có chức có quyền khác nhằm tác động đến quyết định của họ.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước

Hành vi này là hành vi lợi dụng việc được giao quyền quản lý tài sản của Nhà nước để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc một nhóm người nào đó thay vi phục vụ cho lợi ích chung.

Nhũng nhiều vì vụ lợi

Những nhiêu vì vụ lợi là hành vi những người có chức vụ, có quyền hạn lợi dụng sơ hở, hoặc không rõ ràng các thủ tục, thậm chí tự ý đặt ra những điều kiện để gây thêm khó khăn cho người dân và các doanh nghiệp từ đó ép buộc những đối tượng này phải đưa hối lộ.

Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi

Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi hay còn được gọi một cách dân dẫ là bảo kê do những người có chức có quyền thực hiện. Những cán bộ này đã cố tính lờ đi, thậm chí tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật để từ đó nhận lợi ích từ những kẻ phạm pháp.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành vì vụ lợi.

Hành vi tham nhũng nhiều khi đã được che chắn, thậm chí có sự đồng lõa từ những người có chức vụ, có quyền hạn ở các cấp cao hơn. Chính vì thế, việc phát hiện và xử lý tham nhũng càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Trong 12 hành vi này, có 7 hành vi (hành vi 1 đến hành vi 7) được quy định là tội phạm tham nhũng tại Chương XXI, Bộ luật hình sự 2009. 

Nguồn tham khảo:
Luật phòng chống tham nhũng (2005) đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
Tài liệu bồi dưỡng về phòng chống tham nhũng dành cho giáo viên các trường Đại học, Cao đẳng, được đăng tải trên Trang Giáo dục Đào tạo Phòng chống tham nhũng.
Bộ Luật hình sự (2009) đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
 
 
 
Bình luận bài viết (0)

Các tin khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8