Nhận hối lộ bao nhiêu thì bị khởi tố?

04/07/2018

Tội nhận hối lộ thuộc tội phạm về tham nhũng được quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015. 

Điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ theo điều này là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2 triệu đồng trở lên. Nếu tiền của hối lộ có giá trị dưới 2 triệu đồng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi gây hậu quả nghiêm trọng hoặc chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Mức hình phạt khi nhận hối lộ

Nhận hối lộ bao nhiêu thì bị khởi tố?
Phó tránh án huyện nhận hối lộ lãnh án 12 tháng tù

Về mức hình phạt, Điều 354, Bộ luật hình sự quy định như sau:

Bị phạt từ 2 đến 7 năm khi:
 • Tiền và tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ 2 triệu đến 100 triệu đồng.
 • Tiền và tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc phạm tội nhiều lần.
 • Lợi ích phi vật chất.
Bị phạt tù từ 7 đến 15 năm khi phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây:
 • Phạm tội có tổ chức.
 • Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi nhận hối lộ.
 • Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng.
 • Phạm tội từ 2 lần trở lên.
 • Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước nhưng vẫn thực hiện hành vi nhận hối lộ.
 • Chủ thể đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt để nhận hối lộ.
Bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm khi:
 • Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác giá trị từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng.
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng.
Bị phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình khi:
 • Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc các lợi ích vật chất khác có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên.
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 5 tỷ đồng trở lên.
Ngoài những mức hình phạt trên, người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Các yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ

Các yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ
Cán bộ hải quan nhận hối lộ bị đề nghị mức án 12-14 năm tù
 
Tội nhận hối lộ được cấu thành từ những yếu tố sau:

Chủ thể: người có chức vụ, quyền hạn.

Về mặt chủ quan: lỗi cố ý trực tiếp

Động cơ của người phạm tội là tư lợi, người phạm tội mong muốn lợi ích vật chất cho mình hoặc cho những người mà mình quan tâm.

Về mặt khách quan:

Hành vi nhận hối lộ là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian để nhận tài sản, lợi ích vật chất khác dưới bất kì hình thức nào theo quy định. Của hối lộ có thể là tiền, tài sản hoặc những lợi ích (vật chất, phi vật chất) khác.

Hình thức nhận hối lộ có thể là người phạm tội trực tiếp nhận từ người đưa hối lộ hoặc nhận qua người trung gian.
Hành vi nhận hối lộ cấu thành tội nhận hối lội khi có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần.

Người có chức vụ, quyền hạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm Hình sự về tội nhận hối lộ trong trường hợp chưa nhận nhưng sẽ nhận tiền hoặc tài sản, lợi ích vật chất khác theo quy định của pháp luật.

Với những trường hợp người có chức vụ, quyền hạn chủ động đòi hối lộ, tội phạm được coi là hoàn thành từ thời điểm người đó tỏ rõ thái độ đòi hỏi để làm hoặc không làm một việc mà người đưa hối lộ đã chấp nhận đòi hỏi.
 
Đọc thêm: Luật phòng chống tham nhũng và những điều cần biết

Nguồn: Tổng hợp
 
Bình luận bài viết (0)

Các tin khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8