Phân biệt tham nhũng và tham ô

15/08/2018

Tham ô và tham nhũng là những khái niệm được rất nhiều người biết đến. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được bản chất của 2 khái niệm này và nhiều người vẫn còn sử dụng khái niệm sai trường hợp.
 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn bản chất của những tội danh này.

Tham ô là gì?

Điều 278, Bộ luật hình sự 2009 quy định tội tham ô là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý.

Tham nhũng là gì?

Tham nhũng là gì
 
Theo nghĩa trong từ điển tiếng Việt, người có hành vi tham nhũng là người đã lợi dụng quyền hành để nhũng nhiễu và lấy của của dân.

Trong khi đó, theo tài liệu hướng dẫn của Liên hợp quốc về cuộc đấu tranh quốc tế chống tham nhũng lại định nghĩa “tham nhũng là hành vi lợi dụng quyền lực nhà nước để trục lợi”.

Tại Luật phòng chống tham nhũng của Việt Nam (2005) quy định “tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi”. Theo Luật này, những người có chức vụ có quyền hạn chỉ được giới hạn ở những người làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc hệ thống chính trị. Hiểu theo một cách khác thì những người có chức vụ, có quyền hạn là những người làm việc trong các cơ quan, đơn vị và các tổ chức có sử dụng các ngân sách và vốn tài sản của nhà nước.

So sánh tham ô và tham nhũng

Theo Bộ luật hình sự tôi tham ô là một trong 7 hành vi trong tội phạm về tham nhũng. Cụ thể hơn, tội tham ô chính là hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối. Người phạm tội tham ô đã lợi dụng trách nhiệm quản lý tài sản được giao để chiếm đoạt tài sản mình đang quản lý.

Vì là 1 trong 7 tội tham nhũng nên người có hành vi tham ô sẽ bị quy vào tội phạm tham nhũng, nhưng tội phạm tham nhũng chưa hẳn đã có hành vi tham ô. Nếu để so sánh cụ thể, thì tính chất, hành vi phạm tội liên quan đến tham ô đều thuộc phạm trù liên quan đến tội phạm tham nhũng.

Tham ô là nhóm tội phạm liên quan đến tham nhũng, xâm hại đến quan hệ sở hữu cũng như sự hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước. Chủ thể thực hiện hành vi là những người có “chức vụ, có quyền hạn” với mục đích vụ lợi, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng tác động

Đối tượng tác động
 
Nếu tài sản chiếm đoạt của tội tham ô là tài sản mà người phạm tội trực tiếp quản lý, là tài sản của Nhà nước.
Thì tài sản chiếm đoạt của tội tham nhũng có thể là tài sản mà người phạm tội trực tiếp quản lý hoặc tài sản dưới sự quản lý của người khác, là tài sản của nhà nước, tài sản của tổ chức, nhân dân,… trong và ngoài Nhà nước.

Hành vi phạm tội

Người có hành vi tham ô sử dụng quyền lực, chức vụ của mình như một phương tiện để biến tài sản mà mình trực tiếp quản lý thành tài sản cá nhân.

Trong khi đó, người tham nhũng có thể sử dụng chức vụ, quyền hạn như một phương tiện để làm việc trong quyền hạn được giao hoặc sử dụng quyền lực để làm một việc vượt ngoài trách nhiệm của mình nhằm chiếm đoạt tài sản mình quản lý hoặc có những thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản mà người khác quản lý.

Hi vọng những thông tin trong bài viết này đã phần nào giúp quý vị đọc giả hiểu hơn về tội tham nhũng và tội tham ô tài sản.
 
Nguồn:
  • Luật phòng chống tham nhũng (2005) đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
  • Bộ Luật hình sự (2009) đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
Bình luận bài viết (0)

Các tin khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8