Tội hối lộ bị phạt như thế nào?

07/08/2018

Tội đưa hối lộ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên ra tệ nạn tham nhũng. Hành vi này khiến cho đội ngũ cán bộ cơ quan Nhà nước bị tha hóa, biến chất và gây nên rất nhiều tác hại khác đối với Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.
 

Tội hối lộ là gì?

Tội hối lộ là gì
 
Vậy tội hối lộ là gì , tội hối lộ có giống tội tham nhũng không và những người thực hiện hành vi hối lộ phải đối mặt với mức phạt như thế nào? Tội đưa hối lộ được hiểu là hành vi đưa tiền, tài sản hoặc các lợi ích vật chất khác dưới bất cứ hình thức nào cho những người có chức vụ, có quyền hạn để họ làm hoặc không làm việc gì đó vì lợi ích hoặc làm theo yêu cầu của những người đưa hối lộ.

Đọc thêm: Tham nhũng là gì?

Yếu tố cấu thành tội đưa hối lộ

Các yếu tố cấu thành tội đưa hối lộ bao gồm:

Chủ thể của tội đưa hối lộ  
     

Bất cứ ai đủ tuổi và có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Khách thể của tội đưa hối lộ

Các quan hệ xã hội đảm bảo các cơ quan, tổ chức có thể hoạt động bình thường.

Mặt chủ quan của tội đưa hối lộ

Người đưa hối lộ thực hiện hành vi này một cách cố ý trực tiếp.

Mặt khách quan của tội đưa hối lộ

Hành vi đưa hối lộ không bao gồm hành vi “gợi ý đưa” và “hứa đưa”, hành vi này có thể được thực hiện bằng bất cứ hình thức nào (đưa trực tiếp, đưa qua môi giới, đưa trao tay,…). Nếu của đưa hối lộ chưa đến 2 triệu đồng thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trừ khi gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Hình phạt tội hối lộ

Hình phạt tội hối lộ
 
Theo điều 364, Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2015, người đưa hối lộ sẽ bị xử phạt như sau:

Bị phạt tiền (20 đến 200 triệu đồng); phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nhận hối lộ bao nhiêu thì bị khởi tố? Người có hành vi đưa hối lộ sẽ bị xử phạt ở mức phạt này trong những trường hợp sau:
  • Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá 2 triệu đến 100 triệu đồng.
  • Lợi ích phi vật chất.

Bị phạt tù 2 đến 7 năm

Người đưa hối lộ sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 nằm trong những trường hợp sau:
  • Phạm tội có tổ chức.
  • Phạm tội khi dùng thủ đoạn xảo quyệt.
  • Đưa hối lộ bằng tài sản của nhà nước.
  • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để đưa hối lộ.
  • Phạm tội đưa hối lộ từ 2 lần trở lên.
  • Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc các lợi ích vật chất khác có giá trị từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng.

Bị phạt tù từ 7 đến 12 năm

Người có hành vi đưa hối lộ sẽ phải đối mặt với mức phạt từ 7 đến 12 năm tù khi của hối lộ là tiền, tài sản hoặc các lợi ích vật chất khác có giá trị từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng.

Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm

Trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản hoặc các lợi ích vật chất khác có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên thì người đưa hối lộ sẽ bị phạt từ từ 12 đến 20 năm.

Các trường hợp đặc biệt

Ngoài ra, người nào đưa hoặc có ý định đưa hối lộ cho công chức nước ngoài, công chức thuộc những tổ chức quốc tế công, những người có chức vụ trong các doanh nghiệp và tổ chức ngoài Nhà nước cũng phải chịu các mức phạt theo quy định xử phạt tội đưa hối lộ tại điều 364, Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2015.

Trong trường hợp người đưa hối lộ bị ép buộc, sau đó chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì sẽ được coi là không có tội và sẽ được trả lại toàn bộ số tài sản đã dùng để đưa hối lộ.

Những người đưa hối lộ dù không bị ép buộc nhưng chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì vẫn có thể coi được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ tài sản đã được dùng để đưa hối lộ.

Đọc thêm: Luật phòng chống tham nhũng và những điều cần biết

Nguồn: Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13.
Bình luận bài viết (0)

Các tin khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8