Tội phạm tham nhũng là gì? Có bao nhiêu tội phạm về tham nhũng?

29/06/2018

Tội phạm tham nhũng là gì? Đâu là những hành vi bị cấu thành tội phạm về tham nhũng? Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên thông qua bài viết này nhé!
 

Khái niệm tội phạm tham nhũng

Theo Bộ luật hình sự năm 1999 của nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam, tội phạm về tham nhũng là tội phạm về chức vụ, trong đó người phạm tội vì tư lợi hoặc vì một động cơ cá nhân nào đó mà có hành vi lợi đụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao gây thiệt hại cho lợi ích Nhà nước, xã hội cũng như quyền và các lợi ích hợp pháp khác của công dân.

Những hành vi tham nhũng nào bị coi là tội phạm?

Khái niệm tội phạm tham nhũng
 
Điều 3, Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2015 quy định tham nhũng bao gồm 12 hành vi cụ thể như sau:
 • Tham ô tài sản
 • Nhận hối lộ
 • Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành nhiệm vụ, công vụ để vụ lợi
 • Lạm quyền trong thi hành nhiệm vụ, công vụ để vụ lợi
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đến những người khác vì trục lợi
 • Giả mạo trong công tác để vụ lợi
 • Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyêt công việc của cơ quan, tổ chức, đươn vị hoặc địa phương để vụ lợi.
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn và sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước để vụ lợi.
 • Nhũng nhiễu vì vụ lợi
 • Không thực hiện nhiệm vụ, công cụ vì vụ lợi
 •  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, kiểm toán, thanh tra,  điều tra, xét xử,  truy tố, và thi hành án vì vụ lợi.
Trong số 12 hành vi này, có 7 hành vi tham nhũng bị cấu thành tội phạm về tham nhũng, được quy định ở mục 1, chương XXIII của Bộ luật Hình sự năm 2015, cụ thể như sau:
 • Điều 253, Bộ luật Hình sự năm 2015: Tội tham ô tài sản
 • Điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015: Tội nhận hối lộ
 • Điều 355, Bộ luật Hình sự năm 2015: Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
 • Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015: Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
 • Điều 357, Bộ luật Hình sự năm 2015: Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ
 • Điều 358, Bộ luật Hình sự năm 2015: Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
 • Điều 359, Bộ luật Hình sự năm 2015: Tội giả mạo trong công tác.
Trên đây là một số thông tin cơ bản về tội phạm tham nhũng cũng như những hành vi tham nhũng bị coi là tội phạm. Hi vọng những thông tin này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề tham nhũng trong xã hội Việt Nam.

Nguồn: Tổng hợp
Bình luận bài viết (0)

Các tin khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8