Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng

18/06/2018

Công dân Việt Nam có trách nhiệm đặc biệt quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng. Việc phòng chống tham nhũng phải sự chung tay của đoàn thể 
 

Công dân có 6 trách nhiệm cơ bản sau trong việc phòng chống tham nhũng:

Chấp hành nghiêm chỉnh luật phòng chống tham nhũng

Trách nhiệm trong kế hoạch phòng chống tham nhũng của công dân được thể hiện trước hết bằng việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về phòng chống tham nhũng. Việc phòng chống tham nhũng đòi hỏi mỗi người phải luôn giữ mình để bản thân không tham gia vào những vụ việc tham nhũng.

Lên án, đấu tranh với những người có hành vi tham nhũng

Khi phát hiện hành vi tham nhũng, công dân Việt Nam cần chủ động nhắc nhở, phê bình, lên án, tố cáo những người có hành vi tham nhũng, đồng thời kiên quyết đấu tranh với những người có hành vi lạm dụng chức quyền. Việc lên án, phê bình sẽ góp phần uốn nắn những hành vi sai trái từ đó giúp ngăn ngừa hành vi tham nhũng.

Phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng

Phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng
 
Trách nhiệm phòng chống tham nhũng của công dân còn được thể hiện bằng việc phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng. Sau khi đã phát hiện, việc tố cáo hành vi tham nhũng của công dân được thực hiện dưới hai hình thức chính:

Thứ nhất, phản ánh với Ban thanh tra nhân dân, tổ chức mà mình là thành viên về hành vi tham nhũng.

Thứ hai, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; khi phát hiện  hành vi tham nhũng, công dân có quyền tố cáo hành vi, vụ việc và người tham nhũng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

Hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền trong việc xác minh, xử lý hành vi tham nhũng

Công dân có trách nhiệm hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền trong việc xác minh, xử lý hành vi tham nhũng. Việc hợp tác, hỗ trợ, cung cấp thông tin của mỗi người sẽ giúp cơ quan tổ chức có thẩm quyền xác minh, điều tra một cách nhanh chóng để làm rõ hanh vi tham nhũng sau đó xử lý theo đúng pháp luật.

Khi công dân không hợp tác, điều này có thể gây khó khăn, làm cản trở việc xác minh, điều tra xử lý hành vi tham nhũng; tùy theo tính chất, mức độ mà những người này có thể sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Trong trường hợp phát hiện ra những khiến khuyết, sai sót, hạn chế của cơ chế, chính sách và pháp luật thì công dân có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật sao cho việc phòng chống tham nhũng có hiệu quả hơn.
Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền  chống tham nhũng

Mặc khác, ý kiến đóng góp của nhân dân cũng có thể giúp cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế chính sách trong việc phát hiện, điều tra, xử lý hành vi tham nhũng qua đó góp phần đấu tranh chống tham nhũng có hiệu quả.

Góp ý kiến xây dựng pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Từ việc theo dõi tình hình tham nhũng, chống tham nhũng trong thời gian tiếp theo trên cơ sở phân tích, đánh giá sự phù hợp, tính khả thi của các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, công dân Việt Nam có thể thông qua các hội nghị, diễn đàn hoặc các cơ quan tổ chức của mình kiến nghị, góp ý kiến với cơ quan có thẩm quyền xây dựng pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Trên đây là 6 trách nhiệm cơ bản của công dân trong công tác phòng chống tham nhũng. Việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình sẽ góp phần đẩy lùi nạn tham nhũng, giúp đất nước phát triển một cách lành mạnh, vững bền.
 

Đọc thêm: 
Thực trạng tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Nguồn: Tổng hợp
 
Bình luận bài viết (0)

Các tin khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8