Tin tức

Doanh nghiệp sử dụng băng Ghi âm để tố cáo tham nhũng

Doanh nghiệp sử dụng băng Ghi âm để tố cáo tham nhũng

08/11/2018
Xung quanh chúng ta có rất nhiều doanh nghiệp đang tích cực đấu tranh chống lại các hành vi tham nhũng. Trong bài báo này, KDLC sẽ giới thiệu về một công ty tại Long An đã thành công trong việc từ chối đưa hối lộ và bắt cán bộ có hành vi nhũng nhiễu doanh nghiệp đối diện với pháp ...
Xem thêm
 Trang:    1  2  3 

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8