Thông báo tuyển công ty tư vấn

24/09/2018

Chương trình Sáng kiến Liêm chính giữa Doanh nghiệp và Chính phủ (GBII) do Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững thuộc VCCI triển khai thực hiện với sợ hỗ trợ của UNDP Việt Nam từ Quỹ Thịnh vượng của Vương quốc Anh. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án vùng “Thúc đẩy Môi trường Kinh doanh công bằng tại Khu vực Đông Nam Á” của UNDP.

Trong giai đoạn từ cuối tháng 9/2018 – tháng 3/2019, Chương trình GBII tập trung triển khai việc nghiên cứu về tình hình triển khai thực hiện CoC và kiểm soát nội bộ tại Việt Nam và xây dựng tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện CoC và kiểm soát nội bộ.

Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững kính mời các công ty tư vấn trong nước tìm hiểu điều khoản tham chiếu tại đây và liên hệ với Ms.Xuân (M: 0988176878, email: xuandtb@vcci.com.vn) để trao đổi và gửi đề xuất cung cấp dịch vụ có liên quan.

Thời hạn gửi đề xuất trước 17 giờ ngày 1/10/2018.
Bình luận bài viết (0)

Các tin khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8