Bộ công cụ

Hướng dẫn  doanh nghiệp tiếp cận cách thức phòng ngừa tham nhũng trong kinh doanh

Các chính sách điển hình tốt

Doanh nghiệp khi muốn tham gia vào chuỗi cung ứng của các công ty lớn, họ sẽ muốn biết liệu doanh nghiệp đó có chính sách/chương trình chống hối lộ hay không, bởi vì các công ty đa quốc gia chịu sự điều chỉnh của luật lệ riêng, do đó các nhà cung cấp của họ phải đáp ứng được các yêu cầu minh bạch. Nhiều công ty lớn nay đã có quy trình rà soát cẩn trọng, và nếu doanh nghiệp đó không có chính sách/chương trình chống hối lộ, doanh nghiệp đó sẽ khó lòng được chọn, hoặc là phải cam kết tuân theo chương trình của các công ty đa quốc gia. Các chính sách/chương trình chống hối lộ nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh, bảo vệ uy tín và đưa ra các cách thức giảm thiểu rủi ro hối lộ. Dưới đây là một số kinh nghiệm thực tiễn tốt của các công ty/tập đoàn đa quốc gia.