Bộ công cụ

Hướng dẫn  doanh nghiệp tiếp cận cách thức phòng ngừa tham nhũng trong kinh doanh

Lợi ích của kinh doanh liêm chính
  • Minh bạch là tiêu chí quan trọng để được các công ty đa quốc gia lựa chọn tham gia trong chuỗi cung ứng, có cơ hội tiếp cận được thị trường quốc tế;
  • Dễ có cơ hội hợp tác với cơ quan chính phủ hoặc nhận được sự hỗ trợ từ các chương trình của chính phủ;
  • Tránh được các rủi ro pháp lý, kiện tụng;
  • Là lợi thế trong các hoạt động đàm phán về mua bán và sát nhập (M&A);
  • Khích lệ và tạo nên một môi trường làm việc tốt trong và ngoài doanh nghiệp, tạo được các mối quan hệ làm ăn bền vững và đạo đức tốt;
  • Doanh nghiệp kinh doanh liêm chính dễ thu hút sự quan tâm hơn của các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư;
  • Tiết kiệm được các khoản chi không chính thức, đồng thời cắt giảm chi phí hoạt động kinh doanh không cần thiết.