Bộ công cụ

Hướng dẫn  doanh nghiệp tiếp cận cách thức phòng ngừa tham nhũng trong kinh doanh

Tác hại của tham nhũng
  • Hối lộ là phạm pháp tại hầu hết các nước và bị coi là tội phạm hình sự, kèm theo những hình phạt tài chính nặng nề, thậm chí có thể bị phạt tù.
  • Mất cơ hội kinh doanh khi không đáp ứng được các quy định về minh bạch, không có chương trình chống hối lộ hoặc không áp dụng các biện pháp phòng chống tham nhũng.
  • Hối lộ làm doanh nghiệp mất uy tín hoặc thậm chí bị liệt vào danh sách đen của một số tổ chức.
  • Các quyết định kinh doanh bị chi phối bởi hối lộ thường không sáng suốt và có thể dẫn tới kết quả xấu.
  • Số tiền được sử dụng để hối lộ là một khoản thất thoát đối với doanh nghiệpvà làm tăng chi phí kinh doanh.
  • Một doanh nghiệp đi hối lộ là một doanh nghiệp không tự kiểm soát được chính mình.