Đào tạo trực tuyến

Doanh nghiệp thực hành áp dụng Cơ chế kiểm soát nội bộ & Bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh

Hướng dẫn áp dụng bộ quy tắc ứng xử (QTƯX)
Giới thiệu

Chương trình hướng dẫn áp dụng Bộ quy tắc ứng xử (Bộ QTƯX)

Học phần này gồm 9 video kéo dài 56 phút, cung cấp những hiểu biết cơ bản về áp dụng Bộ QTƯX, các bước thiết lập Bộ QTƯX, cách thức duy trì và đánh giá việc thực hiện Bộ QTƯX. Việc hiểu vai trò của Bộ QTƯX và thực tiễn áp dụng Bộ QTƯX ở Việt Nam cũng như trên thế giới là cần thiết, giúp các doanh nghiệp có ý thức trong nâng cao năng lực quản trị bền vững. Các nội dung của Bộ QTƯX được giới thiệu trong chương trình, làm rõ những cấu thành của một Bộ QTƯX mà một doanh nghiệp cần phải thiết lập. Ngoài các bước xây dựng Bộ QTƯX, doanh nghiệp cần biết một số lưu ý và kỹ thuật để xây dựng được Bộ QTƯX phù hợp, dễ áp dụng với thực tế. Các tiêu chí đánh giá thực hiện Bộ QTƯX, cách xử lý tình huống trong thực tế và cân bằng giữa rủi ro và cơ hội là những kiến thức cần thiết để duy trì việc áp dụng Bộ QTƯX.

Câu hỏi ứng dụng

Hãy trả lời các hỏi dưới đây để đánh giá nội dung kiến thức đã học

Sau khi hoàn thành trả lời các câu hỏi phía trên, bạn vui lòng nhập thông tin vào form bên dưới đây và bấm gửi để nhận kết quả và chứng nhận e-certificate vào địa chỉ email đăng ký.

Đăng ký nhận chứng nhận trực tuyến