Tin tức & Sự kiện

Cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động thúc đẩy kinh doanh liêm chính

Mời nộp đề xuất kỹ thuật và tài chính cung cấp dịch vụ tư vấn cho Văn phòng DN vì sự PTBV

Sáng kiến Liêm chính giữa Doanh nghiệp và Chính phủ – GBII do VCCI khới xướng là một hợp phần thuộc Dự án vùng “Thúc đẩy Môi trường kinh doanh công bằng ở ASEAN” do UNDP quản lý triển khai cần tuyển đơn vị tư vấn trong nước thực hiện các hoạt động sau:

Nhóm nhiệm vụ 1: Tuyển đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nhóm hoạt động

Hoạt động 1: Tiến hành đánh giá thí điểm sử dụng Bộ chỉ số đánh giá doanh nghiệp kinh doanh liêm chính – VBII

Hoạt động 2: Hoàn thiện Bộ chỉ số đánh giá doanh nghiệp kinh doanh liêm chính – VBII

Hoạt động 3 (3.5.2): Phát triển nội dung, ý tưởng đầu vào để số hóa VBII

Hoạt động 5: Đào tạo, hướng dẫn doanh nghiệp về áp dụng VBII

Xem chi tiết Điều khoản tham chiếu tại đây.

Nhóm nhiệm vụ 2: Tuyển đơn vị tư vấn kỹ thuật phát triển phần mềm

Hoạt động 3 (3.5.1): Phát triển phần mềm số hóa VBII

Xem chi tiết Điều khoản tham chiếu tại đây.

Đơn vị tư vấn quan tâm gửi nộp đề xuất bao gồm kỹ thuật và tài chính qua email: xuandtb@vcci.com.vn sớm nhất có thể (không muộn hơn 17 giờ ngày 12/2/2021). Đề xuất có thể được làm bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.  

Ghi chú: Đề xuất có thể chuẩn bị bằng power point hoặc word tùy lựa chọn (đề xuất được chuẩn bị khoa học, logic sẽ có lợi thế). Bản đề xuất gồm thư bày tỏ tham gia, phần đề xuất kỹ thuật, chính, hồ sơ năng lực, CV của nhóm chuyên gia tham gia dự án.

 

Chia sẻ bài viết:
Tin tổng hợp

Nhằm hỗ trợ nâng cao kiến thức, năng lực cho doanh…

08.04.2024
192 views
Tin dự án

Trong những năm gần đây, vấn đề liêm chính trong…

20.01.2022
952 views
Tin dự án

Những năm gần đây, hàng loạt các hiệp định thương…

07.12.2021
972 views