Tin tức & Sự kiện

Cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động thúc đẩy kinh doanh liêm chính

Thông báo mời thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đào tạo

Trong khuôn khổ “Sáng kiến Liêm chính giữa Doanh nghiệp và Chính phủ – GBII” do Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (SDforB) – đơn vị trực thuộc VCCI thực hiện với sự tài trợ của Chính phủ Anh quốc, Chương trình cải cách thương mại toàn toàn khu vực Đông Nam Á thông qua Dự án vùng “Thúc đẩy Môi trường Kinh doanh Công bằng ở ASEAN” của UNDP, SDforB thông báo mời các đơn vị tư vấn/nhóm chuyên gia có đủ năng lực tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn đào tạo cho doanh nghiệp. Xem chi tiết Dieu khoan tham chieu_Tu van dao tao (final) tại đây

  1. Hình thức: Chỉ định thầu rút gọn thông qua nộp đề xuất kỹ thuật.
  2. Thời gian nộp đề xuất kỹ thuật: Trước ngày 17 giờ ngày 20/10/2021
  3. Cách thức gửi nộp đề xuất: gửi tới email: xuandtb@vcci.com.vn
  4. Đầu mối liên hệ: Ms Xuân, Tel: 024 35743492
Chia sẻ bài viết:
Tin dự án

Xin trích đăng giới thiệu toàn văn phát biểu khai…

22.12.2022
180 views
Tin dự án

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2022 – Chỉ…

21.09.2022
243 views
Tin dự án

Văn phòng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững,…

08.09.2022
253 views